Adatkezelési Tájékoztató

ginkozosseg.hu adatvédelmi tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató a ginkozosseg.hu felületen keresztül végzett adatkezeléshez

  1. Adatkezelő megnevezése:

ginkozosseg.hu (továbbiakban „Ginközösség”), üzemeltetője Dósa Szilárd, Szlovákiában regisztrált egyéni vállalkozó

Vállalkozás azonosítója (IČO): 41 108 426

Székhely: Záhradnícka 6496/19E, Dunajská Streda, SK-929 01, Szlovák köztársaság

Postacím: Záhradnícka 6496/19E, Dunajská Streda, SK-929 01, Szlovák köztársaság

E-mail: info@ginkozosseg.hu

Telefon: +421 910 600 807

Honlap: www.ginkozosseg.hu

 

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok A „Ginközösség” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

  1. A „Ginközösség” tagsághoz, regisztrációhoz és termékrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat az adatkezelés célja

Személyes adat az adatkezelés célja
Felhasználónév a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Vezetéknév

Keresztnév

Számunkra ön nem csupán egy email cím és egy szám a rendszerünkben, hanem egy emberi lény, ezért fontos, hogy megismerjük a nevét
E-mail cím az e-mail cím a „Ginközösség” és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót, ezen a címen informáljuk és továbbítjuk hírleveleinket
Telefonszám A telefonszámát nem kötelező megadnia, de amennyiben megadja, ez megkönnyíti és meggyorsítja a kapcsolattartásunkat
Számlázási cím Fizetett szolgáltatásunk igénybevétele esetén a számla kiállításához feltétlenül szükséges
Postai cím Csak akkor kötelező megadnia, amennyiben fizikailag megfogható és kiszállítandó terméket rendel, amennyiben megadja, segíti, hogy postai úton is elérjük
Jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A „Ginközösség” a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@ginkozosseg.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a tagság megszüntetésével jár.

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a ginkozosseg.hu tagsági oldal működését segítő személyek férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a weboldal üzemeltetésével és fejlesztésével, a tagsági adatbázis üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint minden egyéb, most meg nem fogalmazott feladattal foglalkozó munkatársai az ügyfélkezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait. Az adatok kezeléséhez a Member Mousse (https://membermouse.com/) és a Sales autopilot (https://www.salesautopilot.hu) rendszereit vesszük igénybe, így az adatok a szervereiken is tárolódhatnak. A „Ginközösség” a személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, vagy továbbítja más fizikai vagy jogi személynek.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések A Hatóság az Ön által megadott személyes adatokat a ginkozosseg.hu tárhelyéül szolgáló szervereken, a Member Mousse (https://membermouse.com/) és a Sales autopilot (https://www.salesautopilot.hu) szerverein tárolja. A „Ginközösség” megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a „Ginközösség”-től, hogy tájékoztassa:

– milyen személyes adatait

– milyen jogalapon

– milyen adatkezelési cél miatt

– milyen forrásból

– mennyi ideig kezeli

– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A „Ginközösség” az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött e-mailben, külön kérés esetén postai úton teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a „Ginközösség” módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A „Ginközösség” a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Hatóságtól a személyes adatainak a törlését. A „Ginközösség” az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a „Ginközösség” zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a „Ginközösség” jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a „Ginközösség” ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a „Ginközösség” tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a „Ginközösség” személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a „Ginközösség” hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a „Ginközösség” kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, és mindent megteszünk a jogellenes adatkezelés azonnali megszüntetése, illetve az ebből keletkező károkozás megakadályozása érdekében, továbbá Önnel közösen megkeressük a legjobb megoldást a kölcsönös megelégedettségünk és jó kapcsolatunk helyreállítása érdekében.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a „Ginközösség” ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).